دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۴ فروردین ـ ۲۴ مارس ـ کودتای آرژانتین به حکومت بانو ایزابل پرون پایان داد


بیست و چهارم مارس ۱۹۷۶ نظامیان آرژانتین بر ضد دولت انتخابی این کشور کودتا کردند و بانو ایزابل مارتینز پرونIsabel M. Peron رئیس جمهوری آرژانتین را بر کنار ساختند و از آن پس آرژانتین سالها گرفتار حکومت نظامیان بود. ایزابل پس از فوت شوهرش خوان پرون ۷۹ ساله در اول ژوئیه سال ۱۹۷۴ به جانشینی او انتخاب شده بود. ایزابل ۳۶ سال جوانتر از شوهرش بود. خوان پرون از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۵۵ و بار دیگر از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ رئیس جمهوری آرژانتین بود. وی که یک ناسیونالیست آرژانتینی بشمار می رود هنوز در این کشور هواداران فراوان دارد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز