یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


دیداربینی: معرفت‌شناسی باطنی و منطق تاویل


دیداربینی: معرفت‌شناسی باطنی و منطق تاویل
نویسنده : مددپور - محمد
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۰۸/۲۲
رده دیویی : ۲۹۷.۴۲
قطع : رقعی
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۲۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : BP۲۱۹/م۴د۹
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۵۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۳۴۸-۱۰۸-۵

آنچه در باب 'دیدار بینی و هنر دیدن 'در این نوشتار مطرح می‌گردد به‌زعم نویسنده 'صرفا در مقام بیان اصول نحوی نقد صوری آثار هنری نیست, بلکه اصول نقد معنوی هنر را نسبت به آثار هنری طرح و نگاه و تلقی معنوی و تاویلی هنر را نسبت به عالم و آدم بیان می‌کند و اصولی را که در آن نقادی به اقتضای تفکر مبتنی بر منطقه تاویل و تفقهی Hermenuticاست, پی می‌ریزد .' وی همچنین خاطر نشان می‌کند' :اساسا رجوع به معارف و ماثورات دینی و فلسفی, امکان تاویل عمیق را فراهم می‌سازد .با این تاملات رجوع ما به اصول و مبانی آرا و فرهنگ‌ها که شئون تمدنی بر آنها مبتنی شده, ممکن می‌گردد, و از این جا رسوخ در هر تفکری را فراهم می‌کند .فی‌المثل هنگامی که به ریشه دیدن و دیدار و صورت توجه می‌کنیم, و از آن جا تاریخ پر ماجرای آنها را در تاریخ تفکر باز می‌یابیم, و یا معنی هنر و سیر تاریخی آن را تبیین می‌کنیم, و به جمع هنر و دیدن یعنی 'هنر دیدن 'می‌رسیم مقدمات تامل عمیق در باب اثری هنری را فراهم آورده‌ایم .'...مباحثی که در این کتاب مطرح می‌گردد از این قرار است' :نظر افلاطون و مغاره حکیم یونانی ;هنر دیدن', 'اتیمولوژی دیدار', 'سیر از عالم پندار به عالم دیدار', 'دیدار در مراتب ادراکات حسی, خیالی, وهنی, عقلی و قلبی', 'مراتب و اطوار و احوال بصیرت (دیدار بنیان)', 'رب ارنا الاشیائ کماهی (بحثی است مبنی بر آن که انسان به نهایت احوال و عاقبت امور واقف نیست)', 'لقائ‌الله و هنر دیدار, اعیات ثابته و اسمائ الله (صورت حق)', 'کل باطن محیط بر نظرگاه, جهات دید و وجهه نظر انسانی', 'پرسپکتیو و جلوه‌گاه اشیا', 'نگاه هنرمندان به جهان در پایان تاریخ', 'دیدن و نظرگاه در معارف و ماثورات ملل و نحل 'و 'سمع و بصر و زبان .'