پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


گورستان کججان ، سردرود،تبریز


روستای كججان از توابع سردرود اسكو است و گورستانی تاریخی دارد. این گورستان بر دامنه و كمره تپه‌ای در شرق رودخانه كججان واقع شده و مجموعه‌ای از نمونه‌های عالی خط، طراحی و مجسمه‌سازی و حجاری است. در این گورستان مقابر خواجه محمد كججانی، خواجه احمدشاه، خواجه علی، قاضی عمر خراسانی، خواجه عوض، امیر غیاث‌الدین محمد و دهها تن دیگر از رجال علم و سیاست و عرفان قرار دارد.
در مورد خواجه محمد كججانی و خاندان وی باید گفت كه طبق نوشته‌های مؤلف كتاب روضات‌الجنان، وی فرزند خواجه صدیق بن حاجی محمد بوده و نسب او به امام‌ زین‌العابدین علی (ع) می‌رسد. او از عرفای باتقوا و مورد احترام مردمان زمان خویش بوده است. اكثر قبرهای موجود در گورستان تاریخی كججان متعلق به افراد خانواده و منسوبین این عارف بزرگ است.