یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

سیگار و سرطان روده


سیگار و سرطان روده
استعمال دخانیات در زنان احتمال ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد. تحقیقات نشان می دهد، تأثیرات مخرب سیگار کشیدن در زنان بیشتر از مردان است. آزمایشی که روی دو هزار زن و مرد سیگاری انجام شد، نشان داد احتمال ابتلا به سرطان روده در زنانی که سیگار می کشند دو برابر بیشتر است.
اضافه وزن، وراثت و سن عواملی هستند که در ابتلا به سرطان سینه مؤثر هستند.مطابق با یافته های اخیر محققان، نقش استعمال دخانیات در ابتلا به سرطان روده، بویژه در بین زنانی که در سال بیش از ۳۰ پاکت سیگار مصرف می کنند بیشتر از موارد نامبرده است.دانشمندان انتقال مواد شیمیایی سرطان زای موجود در دود سیگار از راه بزاق دهان به روده بزرگ را عامل افزایش احتمال ابتلا به سرطان می دانند.
افزایش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده در زنان سیگاری با سابقه فامیلی در ابتلا به سرطان، نتیجه تحقیق اخیر محققان است.

[رزا نجفی]
منبع : روزنامه ایران