یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

نیاز جدید جامعه بشری


نیاز جدید جامعه بشری
درحالی که تنها یک‌هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی مانده است، می‌توان پذیرفت که جامعه آمریکا با علا‌یق و خواست جامعه جهانی می‌رود تا باراک‌حسین اوباما را به عنوان رئیس‌جمهور برگزیند. این رویداد برای کشوری که تا یکصد سال پیش جنبش افراطی کوکلوس کلا‌ن در آن فعال بود و جوخه‌های مرگش سیاهان زیادی را به دام مرگ افکند، یک تحول مهم و قابل احترام ارزیابی می‌شود. جامعه‌ای که تنها در پنج دهه پیش مارتین لوترکینگ را که اعلا‌م داشته بود <من با خود یک رویا دارم، رویایی بزرگ> تنها به جرم سیاه بودن به قتل رسانده بود، اینک به طرز حیرت‌آوری تغییر مسیر داده است، به‌گونه‌ای که طرفداران امروز باراک اوباما بیشتر از مردان و زنان سفیدپوست هستند.حال آن رویای بزرگی که برای سیاهان و سفیدها در نظام سیاسی و حقوقی آمریکا- هرچند اگر نظر بدبینانه‌ای به‌تحولا‌ت آمریکا داشته باشیم - سهمی برابر طلب می‌کرد، در حال تحقق کامل است.اما از آن مهم‌تر این است که دریابیم چه شد که جامعه جهانی و جامعه داخلی آمریکا طرفدار تغییر Change شدند؟
سیاست‌های محافظه‌کاران افراطی آمریکا چه بر سر جامعه آمریکا و جامعه جهانی آورد که بیش از ۸۵ درصد مردم جهان در نظرسنجی‌های مختلف خواهان برکناری بوش شده‌اند؟ سیاست خانواده بوش‌ها- پدر و پسر- برای جهان سه جنگ ویرانگر - ۲ جنگ در عراق و یک جنگ در افغانستان- به ارمغان آورد؛ جنگی که موجب مرگ سربازان آمریکایی و تحمیل هزینه‌های هنگفت اقتصادی بر پیکر اقتصاد آمریکا شد.
روند سیاسی و مدیریت نابسامان و نابخردانه‌ای که موجب گسترش جنگ از یک‌سو و توجیه‌پذیر شدن اقدامات رادیکال و افراطی در سراسر جهان شد. اقدامات بوش‌ها نه‌تنها موجب سرافکندگی تروریست‌ها و افراطیون جهان شد، بلکه رفتارهای سخیفانه سیاستمداران آمریکایی، اعتبار و وجهه مردم صلح‌دوست و فرهیخته آمریکا را در جامعه جهانی مخدوش کرد.
اقدامات دولت بوش در قرار دادن ایران صلح‌طلب در محور شرارت، در سالی که برآمده از سال گفت‌وگوی تمدن‌ها بود، اوج بی‌خبری مقامات کاخ‌سفید از روند تحولا‌ت جهان اسلا‌م را نشان داد.اینک آقایان در حالی که دنیا را به کام جنگ و خشونت و رشد افراط‌گرایی و تروریسم کشیده‌اند، حکم برائت ملا‌عمر در افغانستان را صادر کرده، برای طالبان در آینده سیاسی افغانستان سهم قائل شده‌اند و با رفتارهای غلط خود اقدامات افراطیون در سراسر جهان را آنچنان موجه کرده‌اند که میدان را در کشورهای دیگر به بدیل خود افراطیون واگذار کرده‌اند. کوتاه سخن آنکه طرفداران جنگ در آمریکا، هموزن خود را در جهان که تروریست‌ها هستند، طلب کرده‌اند.
اینک میراث محافظه‌کاران آمریکایی برای جامعه آمریکا، ورشکستگی، بحران، جنگ، مرگ سربازان و نفرت عمومی جهانی از سیاست‌های کاخ سفید بوده است؛ شرایطی که می‌رود تغییر یابد. امید است با ورود اوباما به کاخ‌سفید، شرایط منطقی‌تر و مطلوب‌تری در روابط بین‌المللی ایجاد شود؛ سیاستی که جامعه بشری از آن استقبال می‌کند.
منبع : روزنامه اعتماد ملی