یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

سعید روحانی


سعید روحانی
● تخصص: نی
● تحصیلات : فوق دیپلم
● محل تولد : اصفهان
● متولد : ۱۳۵۱
آذر ماه ۱۳۵۱در شهر هنر پرور اصفهان به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۶بود که توسط یکی از دوستان پدرش که نی می نواخت با ساز نی آشنا شد و این آشنایی باعث شد که وی عاشق و شیفته این ساز شود .پس از دو سال کهبه تقلید از نوارهای استاد کسایی تمرین میکرد به محضر استاد محمد علی کیانی نژاد راه یافت و ردیفهای موسیقی تکنیکهای نی را از او آموخت .او کنسرتهای متعددی را در داخل و خارج اجرا نموده و کاست هایی هم در سالهای اخیر ضبط کرده که تعدادی از آنها هنوز منتشر نشده است.
منبع : اصفهان