دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

قانون عشق


قانون عشق
خداوند خالق هستی، انسان را با ابعاد پیچیده‏ای آفرید و به ‏او قدرت داد تا چون او، خلق کند و انسان با قانون عظیمی ‏به نام ‌”قانون عشق ‌“ خلق شد هر انسانی با تجربه‏ٔ عشق ‏واقعی، به آرامش ابدی خواهد رسید.
اگر نگاهی به زندگی‏مان بیندازیم، متوجه می‏شویم که ما انسان‏ها با قانون ترس و عشق، زندگی می‏کنیم آن جا که‏ قانون ترس بر ما و زندگی‌مان حکم‏فرماست، تنش و اضطراب حکومت می‏کند. ‌”قانون ترس‌“ از جنگیدن برای ‏احقاق حق به دیگران زور گرفتن و... سخن می‏گوید. متأسفانه بسیاری از ما پدر و مادران بچه‏های خود را با این‏قانون بزرگ می‏کنیم: ‌”برای به‌دست آوردن حق خود، بزن، بکش، دعوا کن، لجبازی کن و...‌“ و حتی برای تفریح و سرگرمی او، از فیلم‏ها و بازی‏هائی استفاده می‏کنیم که‏ زمینه اصلی همه‏ٔ آنها، خشونت است انسانی که با ‌”قانون ‏ترس‌“ زندگی می‏کند آرامش ندارد. شاید در ظاهر با به‏کارگیری این قانون چند صباحی موفق به‌نظر برسد؛ اما این حس موفقیت پوچ و توخالی است و در آن، احساس‏آرامش نیست.
و اما ‌”قانون عشق‌“ از دوست داشتن بدون توقع و قید وشرط صحبت می‏کند دوست بداریم به خاطر عشق‏ورزیدن و به خاطر حس درونی خودمان، نه به خاطر گرفتن‏چیزی! ‌”قانون عشق‌“ از مهربان و محبتی سخن می‏گوید که‏ خدائی است.
دقت کن! خداوند به همه مهربانی می‌کند و شاید هم توجه بیشتری به آن که لغزش زیادی دارد، نشان می‌دهد. مترب راه‌های مختلفی را به او نشان می‌هد تا از لغزش بیرون بیاید. پس ”قانون عشق“ را به فرزندان‌مان بیاموزیم. به آنان بیاموزیم که اگر براساس این قانون زندگی کنند، هر لحظه و هر اتفاقی در زندگی‌شان، نشانه‌ای برای رسیدن به کمال و خوشبختی است. بیاموزیم که برای محبت کردن و دوست داشتن، نباید منتظر ماند و توقعی داشت. به‌جای فیلم‌ها و بازی‌هائی که حرف از ”قانون ترس“ و جنگ و خشونت و مقاومت می‌زنند، از فیلم‌هائی استفاده کنیم که براساس ”قانون عشق“ ساخته شده است.
هزاران نشانهٔ زیبا از این قانون، در اطراف ماست؛ آن‌جا که دختری به خاطر عشق بی‌دریغ به پدر بیمارش، در لباس مردانه، به کارگری مشغول می‌شود تا او را مداوا کند، مهر مادری، فداکاری یک دوست و از جان‌گذشتگی یک امدادگر مهربان و...
به فرزندان‌مان زندگی کردن با ”قانون عشق“ را بیاموزیم. برای این‌کار لازم نیست برای آنان کلاس درس بگذاریم یا به‌طور مرتب به آنان گوشزد کنیم، فقط کافی است که خودمان با ”قانون عشق“ زندگی کنیم.
بزرگی می‌گوید: ”همچو خورشید باش که اگر بخواهی به کسی نتابی، نتوانی.“

دکتر ناهید روزبهانی
منبع : مجله شادکامی و موفقیت