چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

چهار فرمانده برای تصرف چهار منطقه ایران (در این روز ۷ اکتبر)


عمر ابن خطاب خلیفه وقت در روزی كه با احتساب تقویم ها هفتم اكتبر سال ۶۴۱ میلادی است برای تصرف خراسان ؛ احنف ابن قیس ، برای تصرف كرمان؛ سهیل ابن عدی ، برای تصرف سیستان ؛ عاصمه ابن عمر و برای تصرف اصفهان ؛عبدالله ابن عتبان را انتخاب كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز