پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

هپ هپ


هپ هپ
این بازی باعث پیشرفت مهارت های ریاضی شما می شود و به شما در تمرکز کردن کمک می کند. بچه های بالای ١٠ سال می توانند این بازی را انجام بدهند. برای این بازی، بچه ها باید به شکل دایره بنشینند. یکی از بچه ها با گفتن عدد یک، بازی را شروع می کند و بقیه پشت سر او عددها را تکرار می کنند: دو، سه، چهار، ...اما نفر پنجم به جای گفتن پنج می گوید: هپ.
بعد بازی ادامه پیدا می کند: شش، هفت،... تا به عدد ١٠ می رسد و نفری که عدد ١٠ به او افتاده هپ می گوید. بازی همین طور ادامه پیدا می کند و هرکس عددی به او افتاد که از مضرب های پنج بود باید هپ بگوید وگرنه بازنده است و بازی از نفر بعدی او شروع می شود. بازی آن قدر ادامه پیدا می کند تا یک نفر باقی بماند که برنده بازی است. این بازی را می توانید با مضرب های دیگر مثل ٢ و ٣ و... بازی کنید. امیدوارم از این بازی خوشتان بیاید.
منبع : روزنامه خراسان