دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

حسن فلکی کاشانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
معروف به حسن فلکی. حسن‌خان از هنرمندان عصر قاجاریه است ، که در خوانندگی معروف و با استعداد بود.
منبع : مطالب ارسالی