پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی و نقش آنها در پیدایش چالش‌های نظری دهه دوم و سوم


تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی و نقش آنها در پیدایش چالش‌های نظری دهه دوم و سوم
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ١٣٥٧ در برابر رژیمی متکی بر حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی، ایدهٔ به میدان آمدن دین و ارزش‌های الهی را مطرح ساخت. تأسیس حکومت بر پایه دین از همان ابتدا با چالش‌های فیزیکی و جنگ روبرو گردید اما یک دهه مقاومت نمود.
در دهه دوم با تغییراتی که در واقعیت‌های محیطی و سبد ارزشی جامعه به‌وجود آمد نوع چالش‌های فراروی نظام هم عوض شد و چهره نظری به‌خود گرفت. تغییرات به‌گونه‌ای رخ داد که هماهنگی موجود بین مجموعه ارزش‌ها را بهم زد زیرا واقعیت‌ها با چرخش به سمت دنیاگرائی و مصلحت‌جوئی، مجموعه ارزش‌های مسلط را نیز که آرمانخواه و ایدئولوژیک بود مجبور به پذیرش دگرگونی نمود. این دگرگونی‌ها که متأثر از عوامل داخلی و خارجی متعددی بود، رویکردهای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی حاکم را برنتابیده و دیدگاه‌های دیگری را در مقابل ایده‌های رسمی مطرح ساخت که به فروکش کردن فضای حقیقت‌جویی کمک نمود.
حسین هرسیج ـ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
غلام‌عباس رفیعی ـ کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
منبع : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری