سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید


محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید
محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید
ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My Documents , Desktop , Favorites , Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.
رجیستری خود را باز کرده Run>Regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User Shell Folders
ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ایی که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.
منبع : شبکه فن اوری اطلاعات ایران