یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

موزاروس، دایناسور موش مانند


● آناتومی:
موزاروس(به صورت مو-زار-اوس تلفظ می شود) دایناسوری گیاهخوار ابتدائی و كوچك بود. فسیل های موزاروس بالغ هنوز كشف نشده است تنها بچه های موزاروس كه چشمانی بسیار بزرگ داشتند كشف شده اند. آنها حدود ۱۶-۹اینچ(۳۷-۱۸ سانتی متر) طول داشتند. و این نشان می دهد كه اینها كوچكترین اسكلت دایناسوری هستند كه تا امروز كشف شده اند. اندازه یك دایناسور موزاروس جوان حدودا" اندازه دست یك انسان می شده است. این دایناسورهای پروزاروپود احتمالا" به هنگام بلوغ به ۱۰فوت (۳متر) طول و ۲۶۰پوند(۱۲۰كیلوگرم) هم می رسیدند. این دایناسورها گردن دراز، دم طویل، سری كوچك با پوزه ای كشیده و دستانی بزرگ و پنج انگشتی با پنجه های شصتی بزرگ(و پنجه های كوچكتر بر روی سایر انگشتان) داشتند. پاهای عقبی این دایناسورها بزرگتر از پاهای جلوئی آنها بوده است.
تخم های فسیل شده آنها نیز یافت شده است، آنها تنها حدود ۱ اینچ(۵/۲ سانتی متر) طول دارند. وكولورادیزاروس نوع تكامل یافته تر موزاروس بوده است.
● زمان زیست:
موزاروس حدود ۲۱۵ میلیون سال پیش، در دوره تریاس پایانی زندگی می كرد. دایناسورهای هم عصر موزاروس، عبارت بودند از ائوراپتور، ریوجازاروس، كولورادیزاروس(كه ممكن است از انواع موزاروس ها باشند)، فرنگولیزاروس، هررازاروس، ایسكیازاروس،پیزانوزاروس و استاریكوزاروس.
● محیط زیست:
موزاروس ها در محیطهای خشك و اغلب شبه بیابانی كه امروزه جنوب آرژانتین است زندگی می كردند.
● طبقه بندی:
موزاروس یك دایناسور ساریچین از رده دایناسورهای سوسمار شكل بود. این جانور یك پروزاروپود یا ساروپودمورن(دایناسورهای گیاهخوار، شبه چهار پا و گردن دراز كه شامل ماسوسپوندیلوس، موزاروس و پلاتوزاروس بودند). گونه خاص این جنس موزاروس پاتاگونیكوس است.
● رفتار:
موزاروس احتمالا" به صورت گله ای زندگی می كرد و به صورت فصلی در طول دوره تریاس از نواحی خشك اروپایی به جای دیگر مهاجرت می كرد ولی این فرضیه مسلم نشده است.
منبع : پایگاه داده‌های علوم زمین کشور