جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۶ اکتبر سال ۱۷۹۳ ـ روزی که ماری آنتوانت گردن زده شد


۱۶ اکتبر سال ۱۷۹۳ ـ روزی که ماری آنتوانت گردن زده شد
۱۶ اکتبر سال ۱۷۹۳ ماری آنتوانت (تصویر مقابل) همسر لویی شانزدهم پادشاه سابق فرانسه و خواهر امپراتور اتریش که در دادگاه انقلاب فرانسه به اعدام محکوم شده بود در ملاء عام در میدانی در پاریس با گیوتین گردن زده شد. این دستگاه به ابتکار یک پزشک فرانسوی به نام دکتر گیوتین ساخته شده بود تا محکومان هنگام اعدام احساس درد نکنند. لویی ۱۶ پادشاه فرانسه و شوهر ماری آنتوانت ۲۱ ژانویه همین سال (۹ ماه پیش از آن) در ملاء عام باگیوتین اعدام شده بود.
اعدام ماری آنتوانت از لحظه روی کار آمدن افراطیون ازجمله روبسپیر در ۲۷ اوت همین (۱۷۹۳) قابل پیش بینی بود. ماری آنتوانت به عنوان شریک جرائم شوهرش و نیز کمک به گسترش فرهنگ لهو و لعب و اسراف ازبیت المال و خیانت به فرانسویان با درخواست لشکرکشی به فرانسه از برادرش محاکمه شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز