دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

میر شاهکی اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اهل قریهٔ رنان از قرای اصفهان بود. از اقوام نزدیک رئیس امیر یوسف زنانی است و تتبع پاره‌ای از متداولات کرده به حدت ذهن و لطف طبع موصوف بود و شعر را خوب می‌گفت.
منبع : مطالب ارسالی