چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


بدن انسان


بدن انسان
نویسنده : نیل آردلی,بریجت آردلی,سیدعلی تهرانی,رضوان دزفولی,مهروش طهوری
شماره کنگره : ۴ه۴آ/ ۱۹۵ AG
شابک : ۵-۴۳-۶۰۰۳-۹۶۴
رده دیویی : ۰۳۰
تاریخ نشر : ۲۲/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۲۴
تیراژ : ۳۰۰۰
نوبت چاپ : ۱