جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

ابراهیم شیخ زاهد گیلانی ثانی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و ادیب ، عارف و شاعر و خطاط
وی عموی محمدعلی حزین لاهیجی ، صاحب "تذکرهٔ‌المعاصرین" بود. نسبتش با چهارده واسطه به شیخ زاهد گیلانی می‌رسد. او مقدمات علوم را در لاهیجان نزد پدرش و ملاعلی نوری فرا گرفت و در شاعری و خوشنویسی و ترسل مهارت یافت. هفت قلم را نیکو می‌نوشت و خوشنویسان اصفهان از نمونه‌های خط او به آنجا می‌رسید ، بهره‌ می‌بردند.هنگامی که با پدر خود به لاهیجان سفر کرده بود ، مدت یک‌سال نزد عموی خود به تحصیل پرداخت و "خلاصهٔ الحساب" شیخ بهائی را نزد او فرا گرفت. وی سپس به خدمت حسین علی‌شاه رسید و به هدایت مردم مأمور شد. شیخ ابراهیم از پیروان سلسلهٔ نعمت‌الهیه بود. او در لاهیجان درگذشت. از آثار وی: حاشیه بر "المختلف" علامه ، به نام "رافع‌الخلاف"؛ حاشیه بر "کشاف" به نام "کاشف‌الغواشی"؛ رساله‌ای در توضیح "کتاب‌ اقلیدس"؛ "القصائد‌الغراء" ، در مدح آل عباء (ع)"؛ "دیوان" شعر.
منبع : مطالب ارسالی