پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

سرودی خوانساری قمی


جنسیت: مرد
تخلص: ایمنی و سرودی
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده و شاعر
از استادان موسیقی زمان خود بود و غزل را نیکو می‌سرود. او با حکیم زلالی و تابعی و حقی معاصر بود. سرودی آوازی خوش داشت و به خوانندگی روزگار می‌گذرانید. وی در زمان سلطان محمد صفوی بدرود حیات گفت. اغلب تذکره‌ نویسان او را در موسیقی صاحب تصنیف دانسته‌اند.
منبع : مطالب ارسالی