شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

بی‌گدار به آب نزنیم


بی‌گدار به آب نزنیم
● راه و چاه جنگیدن
جنگیدن هم آداب و رسومی دارد. قواعد و ضوابطی دارد. این نیست که هر کسی شمشیری و تفنگی بردارد و یا علی مدد، برود به جنگ دشمن. هم تاکتیک می‌خواهد و هم تکنیک. شوخی نیست. جماعت جانشان را از زیر بوته به عمل نیاورده‌اند که با ندانم‌کاری بخواهند به هیچ و پوچ از دستش بدهند و بعدش هم شکست بخورند. برای پیروزی باید اصول جنگی را رعایت کرد.
● اصول ۱۲ گانه رزم:
۱) با دشمن مدارا و ارشادشان کنید: سعی کن تا می‌شود نجنگی و با دشمنت کنار بیایی. ارشادش کن. شاید از خر شیطان بیاید پایین و دیگر نخواهد با تو بجنگد. راه صلح را نشانش بده. آدمیزاد است دیگر گاهی می‌زند به سرش بجنگد و گاهی هم با کمی فکر بی‌خیال می‌شود.
۲) خودتان را برای جنگ مهیا کنید:
اگر قرار به جنگ شد، تو هم آماده جنگ باش. منتظر نباش که پرندگان و چرندگان بیایند و به دادت برسند. تجهیزات نظامی را مهیا کن و نیروهایت را جمع کن. آماده مقابله باش.
۳) آرایش نظامی‌تان را حفظ کنید:
نیروهایت را با تجهیزاتشان دسته‌بندی کن. عده‌ای را بگذار عقب سپاهت تا تدارکات را به عهده بگیرند و به زخمی‌ها برسند. آنهایی را که رزم‌دیده‌تر و آماده‌ترند، بگذار جلوی سپاه که به دشمن بتازند. خلاصه سر و شکل مناسبی به سپاهت بده.
۴) مواظب باشید دشمن غافلگیرتان نکند:
عده‌ای بفرست که جلوجلو برایت از دشمن خبر بیاورند. بروند کمین بگیرند تا نکند که دشمن غافلگیرت کند و ندانی که از کجا ازشان خورده‌ای. مواظب ستون پنجمشان هم باش.
۵) در حمله به دشمن پیشی بگیرید:
وقتی جنگ شروع می‌شود دیگر جای دست دست کردن نیست. آن کس برنده است که اول بتازد و دشمن را زمین‌گیر کند. تا خودشان را پیدا نکرده‌اند، غزل شکستشان را بخوان.
۶) با اصول رزم‌آوری بجنگید:
جنگاوری و رزم چند اصل دارد:
ـ توکل به خدا
ـ آرامش و خونسردی
ـ اراده قوی
ـ تلقین به پیروزی
ـ حمله.
اگر همه این‌ها را داشته باشید می‌توانید رزمنده شش‌دانگش باشید. اینکه بدانید تفنگ را با چه «ت»ای می‌نویسند اصلا مهم نیست ولی اینکه بدانید تفنگ از کجایش شلیک می‌کند، امری واجب است.
۷) به همرزمانتان کمک کنید:
اگر رزمنده کارکشته و قوی‌ای هستید، کمی هم حواستان به هم‌رزمانتان که نابلدتر یا ضعیف‌ترند باشد. خلاصه ژان وال ژان بازی فراموشتان نشود.
۸) با هر کسی نجنگید و هر کسی را نکشید:
با هر کسی نجنگید. با آنهایی که حق را قبول دارند و حق‌پرستند نجنگید با آنهایی که دین دارند و به آن پای‌بندند، نجنگ که شکست تو حتمی است. هر کسی را هم در جنگ نکُش. کودکان، زنان، پیران ، فرستادگان و گروگان‌ها را نکُش. به قولی زورت به ضعیفترها نرسد.
۹) آنها را مسموم نکنید:
دشمنت را و شهرهایشان را مسموم نکن. نه آبشان را، نه غذایشان را و نه حتی هوایشان را. اینکه بمب شیمیایی بیاندازی روی سر دشمنت و از نظامی و غیرنظامی همه را شیمیایی کنی، دور از جوانمردی و مردانگی است. اگر مردی با دشمنت عادلانه و منصفانه بجنگ.
۱۰) به هیچ وجه فرار نکنید:
آنقدر ایستادگی کنید که یا بکشید یا کشته شوید. نگذارید آیندگان و نسل‌های بعدیتان شرمنده ترس و بی‌عرضگی شما شوند. بگذارید آیندگان شما را قهرمان بدانند. برای کشته شدن در راه خدا به استقبال مرگ روید.
۱۱) به آنها تجاوز نکنید:
اگر دشمن را شکست دادید و او هم عقب‌نشینی کرد، دیگر بیش از این به آنها تجاوز نکنید. همین که فتنه برطرف شود کافی است. هدف کشتن و لت و پاره کردن آنها نیست.
۱۲) هوای اسرا را داشته باشید:
حال که دیگر اسلحه دستشان نیست و بی‌دفاع‌اند به آنها به دیده دشمن نگاه نکن. او را نکش و اگر زخمی بود به او برس. کمکش کن. آب و نانش بده و با او خوشرفتاری کن، حتی اگر آنقدر جرمش زیاد باشد که قرار باشد همین فردا بکشی‌اش. تا می‌توانی هوایشان را داشته باش و اگر امکانش بود از آنها بگذر و آزادشان کن ، شاید که دیگر دست به تفنگ نبرد.
منبع : ۵ روز