یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بازیافت مواد؛ استفاده بهتر از منابع محدود


قرن‌ها است که حیات در روی زمین وجود دارد و ادامه یافته است. طبیعت با سازوکار دقیق و منظمی که دارد مواد گوناگون را در صور مختلف می‌گرداند و احتیاجات گونه‌های مختلف نیز در این مسیر روند تأمین می‌شود. یکی از دلایل پایداری حیات و نظم در روی زمین وجود چرخه بازیافتی مواد است که باعث می‌شود مواد و صنایع بعد ازاستفاده در صورت‌های مختلف در یک چرخه بازیافت شوند. یک مثال از چرخه مواد در زمین چرخه نیتروژن است. در این چرخه نیتروژن به‌طور آرام و مداوم در مسیر برطرف کردن نیازهای گیاهان و تنظیم درصد اکسیژن هوا و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
منبع : مطالب ارسال شده