دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

میرزا سیدمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی


جنسیت: مرد
تخلص: نامی
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ و شاعر
معروف به میرزا صادق منشی. از سادات موسوی و برادرزادهٔ میرزا رحیم حکیم‌باشی بود. اجداد وی از شیراز به اصفهان آمده و از طبیبان خاص سلاطین صفوی بودند. او به فنون نظم و نثر آگاه بود و به سرودن مثنوی تمایل بیشتری داشت. نامی با مؤلف "نگارستان دارا" (م۱۲۴۳ق) معاصر و معاشر بود. بر سر سال فوت وی بین مؤلفان اختلاف است. "صبح‌‌گلشن" مرگ وی را در عهد نادرشاه می‌داند و صاحب "نگارستان دارا" در اوایل دوره‌ محمدشاه قاجار (۱۲۶۴-۱۲۵۰ق) و "الذریعه" و "کتاب‌شناسی نظامی گنجوی" ۱۲۰۴ق را ذکر کرده‌اند. در مورد نام بعضی از آثارش نیز اختلاف وجود دارد. از آثار وی: "تاریخ گیتی‌گشا" به فارسی در تاریخ زندیه که بعدها میرزا عبدالکریم شیرزای و میرزا محمدرضای شیرازی هر یک ذیلی بر آن نوشته‌اند؛ مثنوی "نامهٔ نامی" یا "پنج گنج" ، که به تقلید از "خمسه" نظامی نوشته شده ، مرکب از پنج مثنویبه نام "درج گهر" ، "خسرو وشیرین" ، "لیلی و مجنون" ، "وامق و عذرا" و "یوسف و زلیخا".
منبع : مطالب ارسالی