دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


صنایع دستی


صنایع دستی همواره مكمل فعالیت‌‌های اقتصادی عشایر و روستائیان بوده است. صنایع دستی ایلات تركمن عمدتاً محصولات پشمی است كه توسط زنان تولید می‌شود. از مهم‌ترین صنایع دستی زنان تركمن می‌توان به بافت قالی، گلیم، انواع نمد، مفرش و ایشمه اشاره كرد. همچنین محصولات دستی چرمی از قبیل كفش چارق، یلكن، پوستین، كلاه و مشك كه تولیدات آن‌ها بیشتر برعهده مردان است.