دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


نژاد،‌ زبان و مذهب


نژاد مردم ساكن در استان كرمانشاه و به تبع آن ایلات و عشایر كرد زبان این منطقه آریایی است. زبان عشایر كرمانشاهان كردی است و گویش‌های متفاوت و مهمی از این زبان در نقاط مختلف آن رواج دارد. لهجه‌های كردی سنجابی، كردی گورانی و كردی جافی از جمله این لهجه‌‌هاست. مردم عشایر پیرو دین اسلام هستند. گروهی از ایلات و طوایف پیرو مذهب تسنن و گروهی پیرو مذهب شیعه و عده‌ای نیز اهل حق می‌باشند.