سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۱ ـ شکست نیروهای دولتی از سالارالدوله و کشته شدن یپرم حان


۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۱ ـ شکست نیروهای دولتی از سالارالدوله و کشته شدن یپرم حان
شانزدهم اردیبهشت سال ۱۲۹۱ هجری خورشیدی در زد و خورد نیروهای دولتی با افراد مسلح سالارالدوله پسر مظفرالدین شاه که ادعای سلطنت داشت در نزدیکی همدان، نیروهای دولتی شکست خوردند و با برجای گذاردن مقدار زیادی اسلحه و مهمات فرارکردند.
در پی این شکست، از تهران یپرم خان رئیس نظمیه (پلیس) که از مجاهدان مشروطیت بود و در شکست دادن محمدعلی شاه مشارکت فعال کرده بود، با افرادش عازم جنگ با مدعیان سلطنت شد.
پیرم ۲۹ اردیبهشت در نبرد با هواداران مسلح سالارالدوله کشته شد. سالارالدوله سال ها در مناطق غرب ایران با نیروهای دولتی زد و خورد می کرد و تا شهر ساوه هم پیشروی کرده بود که بالاخره شکست خورد. یپرم از ارامنه بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز