یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


Kult = کولت: فلسفه و آئین زرتشت نقش تقدس و اسطوره‌ها در قدرت و سیاست


Kult = کولت: فلسفه و آئین زرتشت نقش تقدس و اسطوره‌ها در قدرت و سیاست
نویسنده : عباسیان، احمد
شماره کنگره : ۲ع۹د/BL۱۵۹۰
شابک : ۹۶۴-۸۶۳۶-۰۱-X
رده دیویی : ۲۹۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۵
تعداد صفحه : ۳۳۰
نوبت چاپ : ۲