یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ ـ وقتی که ملکه زیبایی گرفتار حسد شود


۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ ـ وقتی که ملکه زیبایی گرفتار حسد شود
تا ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ کمتر کسی بود که باور کند به ملکه زیبایی هم خیانت شود که این کار صورت گرفت و دوست پسر ۲۵ ساله «شارون ردماند» ملکه زیبایی ساوانای ایالت جورجیا پنهانی با زنی دیگر رفت و آمد بر قرار کرده بود. شارون ۲۱ ساله که یک دختر سیاهپوست است و به تازگی معلم مدرسه شده بود پس از اطلاع از خیانت نامزدش، از فرط حسد با شلیک گلوله او را کشت و اینک پشت میله های زندان در انتظار محاکمه و مجازات است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز