سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بن زویل پرواکسید Benzoyl Peroxide


این دارو به آهستگی اکسیژن فعال آزاد می‌کند که به عمل ضد باکتریائی ضد پیوپونی باکتریوم آکنه می‌شود.
همچنین این دارو تا حدی اثر کراتولی تیک دارد که موجب از میان رفتن جوش چرکی و همچنین خشک شدن و پوسته پوسته شدن پوست می‌شود که به اثر بخشی دارو کمک می‌کند.
از راه پوست جذب می‌گردد ـ در پوست به اسید بنزوئیک متابولیزه می‌شود ـ ضایعه معمولاً طی ۶ـ۴ هفته بهبود قابل توجهی می‌یابد.
این دارو برای درمان موضعی آکنه و لگاریس خفیف تا متوسط به‌کار می‌رود.
منبع : مطالب ارسال شده