پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیک تومورهای مغزی جراحی شده در بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد از مهر ماه ۱۳۷۶ تا اردیبهشت ۱۳۷۹


بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیک تومورهای مغزی جراحی شده در بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد از مهر ماه ۱۳۷۶ تا اردیبهشت ۱۳۷۹
سومین علت مراجعه بیماران با مشکلات عصبی تومورهای مغزی است. با توجه به تاخیر در تشخیص تومورهای و شدید بودن علایم و نشانه‌ ها در زمان تشخیص و درمان در بروز گروهی از تومورها انجام مطالعه بالینی و پاراکلینیک تومورهای مغزی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه ۵۵ تومور مغزی بر اساس معاینه بالینی سی تی اسکن و آسیب شناسی بعد از عمل از نظر علایم بالینی و یافته های تصویری نتایج درمان مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بالینی و تصویری و پاتولوژی از طریق فرم اطلاعاتی از پرونده بیماران استخراج شد. شایع ترین علایم و نشانه ها به ترتیب سر درد (۷۶%) تهوع و استفراغ(۴۷%) ، پارزی اندام ها (۴۳%) و تشنج (۲۸%) بودند. در یافته های تصویری سی تی اسکن ۸۲% تومورها بالای چادرینه و ۱۸% زیر چادرینه قرار داشتند. اکثریت بیماران در گروه سنی ۲۰ تا ۶۰ سالگی قرار داشتند. شایع ترین تومورها مننژیوم (۳۲%) و در رده بعدی گلیوم (۳۰%) و سایر تومورها از ۲ - ۹% بوده اند. شیوع بالای مننژیوم به ویژه با نسبت بسیار بیشتر در زنان و شدیدتر بودن علایم بالینی در بیماران مبتلا به انواع گلیوم نکات قابل توجه هستند که می تواند ناشی از تاخیر در تشخیص به علت مسائل خاصل جغرافیایی و اجتماعی و درمانی در استان باشد.
جعفر مهوری
سعید ابریشم کار
منبع : پایگاه اطلاعات علمی