جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

اینترنت؛ دشمن پنتاگون


اینترنت؛ دشمن پنتاگون
در نقشه راه عملیات اطلاعاتی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، آمده است که ظرفیت اینترنت برای فراهم کردن زمینه آزادی بیان، در تقابل مستقیم با اهداف این مهم ترین نهاد نظامی ایالات متحده قرار دارد. در مفاد این برنامه می خوانیم که باید با اینترنت به گونه ای مواجه شد که گویی نوعی سامانه نظامی در اختیارحریف است. سند نقشه راه عملیات اطلاعاتی پنتاگون که در سال ۲۰۰۳ تهیه شد، پس از درخواست ۲ سال پیش آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جورج واشینگتن برای انتشار آن براساس اصل آزادی اطلاعات، اینک منتشر شده است. نگاهی به این سند نشان می دهد که پنتاگون اینترنت را دشمن ابزاری خود می داند.
● حمله شبکه رایانه ای
در سند نقشه راه عملیات اطلاعاتی پنتاگون آمده است: توصیه های این گزارش درصورت تحقق یافتن، به شکل مؤثری موجب بهبود سریع ظرفیت حمله شبکه رایانه ای خواهد شد. ظرفیت های تقویت شده عملیات های اطلاعاتی برای جنگجویان شامل: مجموعه ای از ظرفیت های تهاجمی قدرتمند است که شامل حمله شبکه رایانه ای و حمله الکترونیکی در هر بردی می شود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا پنتاگون از ظرفیت های خود در زمینه حمله شبکه ای علیه اینترنت استفاده خواهد کرد.
● مقابله با شبکه
در بخش دیگری از این سند، کارشناسان پنتاگون تاکید کرده اند که باید با شبکه مقابله کرد. وزارت دفاع در حال ایجاد یک نیروی متمرکز بر اطلاعات است. شبکه ها به شکل فزاینده ای به مرکز ثقل عملیاتی تبدیل می شوند و وزارت دفاع باید آماده مقابله با شبکه شود. کارشناسان پنتاگون توصیه کرده اند که راهبرد دفاع در عمق وزارت دفاع باید بر مبنای این فرض عمل کند که ما با شبکه مقابله خواهیم کرد، چرا که شبکه تبدیل به سامانه نظامی (دشمن) خواهد شد. نباید تعجب کرد اگر پنتاگون در تلاش برای برتری یافتن در جنگ اطلاعاتی، با بی پروایی به شاهراه اطلاعات (اینترنت) حمله کند. حضور دونالد رامسفلد در طرح قرن جدید آمریکا نیاز و تمایل به کنترل اطلاعات را بیش از پیش آشکار می کند.تلاش طرح قرن جدید آمریکا، بر برتری در فضای تحت فرمان دیگران متمرکز بوده است. طرح قرن جدید آمریکا در سال ۱۹۹۷ با حضور افرادی که بعد ها به صورت هسته مرکزی دولت جورج بوش درآمدند، راه اندازی شد. این افراد عبارت بودند از جورج بوش، دیک چنی، لوییس لیبی، دونالد رامسفلد و پل ولفوویتز و نیز چهره هایی متنفذ اما کمتر شناخته شده. هدف اعلام شده آنها بهره گیری از قدرت نظامی به شدت گسترش یافته ایالات متحده برای تحقق رهبری جهانی آمریکا بود. در سپتامبر سال ،۲۰۰۰ طرح قرن جدید آمریکا سندی را که اینک معروف شده منتشر کرد که عنوان آن بازسازی توان دفاعی آمریکا بود. این سند مضمونی بسیار مشابه نقشه راه عملیات اطلاعاتی پنتاگون دارد که در سال ۲۰۰۳ به امضای رامسفلد وزیر دفاع وقت این کشور رسید. در سند بازسازی دفاعی آمریکا آمده است، اینک کاملا آشکار شده است که اطلاعات و دیگر فناوری های جدید حرکتی را به وجود می آورند که ممکن است توانایی ایالات متحده را برای به کار گیری توان نظامی برتر خود به خطر بیندازد. در این سند آمده است: کنترل فضا و فضای تحت فرمان، همان طور که در گذشته، کنترل آب های بین المللی و محافظت از تجارت بین المللی، قدرت جهانی را تعریف می کرد، کنترل اجتماعات جدید بین المللی، نقشی مهم برای قدرت های جهانی در آینده دارد. آمریکایی که قادر به محافظت از منافع خود یا متحدان خود در فضا یا فضای اطلاعاتی نباشد، در استفاده از رهبری جهانی خود با مشکل مواجه خواهد شد. اگر چه ممکن است روند دگرگونی چند دهه به طول بینجامد، اما در آن زمان فنون جنگ در هوا، زمین و دریا بسیار متفاوت با حالا خواهد بود، و درگیری ها در ابعادی جدید روی خواهند داد: در فضا، فضای تحت فرمان و شاید در جهان میکروب ها.
● اینترنت ۲
بخشی از برنامه های نقشه راه عملیات اطلاعاتی برای اینترنت بیشتر انحطاط تدریجی شبکه را دنبال می کند تا فرو پاشیدن آن را. این موضوع در قسمت شرایط دفاعی نقشه راه آمده است. هر چند احتمالا جنبه دفاعی آن، به همان اندازه برنامه های دفاعی وزارت دفاع خواهد بود. جوزف واتسون در مقاله ای در سایت پریزن پلنت، ظهور اینترنت ۲ را چنین توصیف می کند: شکل گیری اینترنت ۲ نیز با هدف ایجاد یک نظام طبقه بندی شده آن لاین صورت می گیرد، محیطی که در آن کانون های قدیمی اینتر نتی متلاشی می شوند یا از بین می روند و کاربران مجبور خواهند شد به شبکه ای مشمول مالیات، سانسور شده و کنترل شده وارد شوند. اگر می خواهید بدانید که در ۵ سال آینده، اینترنت به چه شکلی در خواهد آمد- البته اگر ما در برابر این روند مقاومت نکنیم کافی است به وضعیت اینترنت در چین و تلاش های جدید دولت این کشور برای حذف کاربران و مخالفان گمنام از شبکه نگاهی بیندازید.
منبع : روزنامه ابرار