پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


تهویه و تبرید ـ سال پنجم، شماره ۴۷، شهریور ۱۳۸۷


▪ خبرهای اختصاصی انجمن ASHARE: ص ۲
▪ سامانهٔ تبرید فروشگاهی با مدارهای کاملاً ثانویه: ص ۳
▪ روش‌های طراحی کانال: ص ۱۲
▪ سیستم‌های یکپارچه یا طبقه‌ای در کاربردهای تجاری: ص ۱۸
▪ تازه‌های تولید: ص ۳۰
▪ ساختمان‌های اداری: ص ۳۲
▪ سالن‌های نمایشگاهی: ص ۳۹
▪ کشتی‌ها: ص ۴۲
▪ هواپیماها: ص ۴۵
▪ اخبار صنعت: ص ۵۱
▪ آزمایش سیستم‌های HVAC از نظر صوت: ص ۵۲
▪ کدها و استانداردها: ص ۶۲
ماهنامهٔ فنی، مهندسی تهویه و تبرید
صاحب امتیاز ومدیر مسوول: مهندس محمدحسین دهقان
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچهٔ ستاری، شمارهٔ ۲۲
تهران ـ صندوق‌پستی: ۵۳۶ ـ ۱۴۳۳۵
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
دورنگار: ۲۲۸۸۵۶۵۱
امور مشترکین: ۲۲۸۸۵۶۴۹
URL:WWW.HVAC.IR
پیامک (SMS) و ۴۱۶ ـ ۰ ـ ۴۴۸ ـ ۰۹۱۲
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)