دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

سینمایی قیصر (۱۳۴۸)


سینمایی قیصر (۱۳۴۸)
(دوران درخشش کیمیایی و حضورش در کارنامه حرفه ای مشایخی)
در ابتدا قرار بر بازی مشایخی در نقش فرمان بوده است و به جای او کشاورز می خواسته در نقش خان دایی بازی کند، اما به علت شاغل بودن کشاورز در اداره تئاترو بازی نکردنش در این سینمایی بازی در نقش خان دایی به مشایخی محول می شود.جمشید مشایخی برای بازی در این فیلم جایزه مجله فیلم و هنر را دریافت کرده است(اولین جایزه دوره هنری اش).
منبع : روزنامه خراسان