شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

جمال‌‌بن ملک محمد جمالا شیرازی


جنسیت: مرد
تخلص: واله
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۰۹۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شارع
وی برادر شمسا ، مشهور به بینی است جمالا شعر می‌‌گفت و در خط نستعلیق شاگرد میرعماد بود. حاجی جمال از اصفهان به ‌‌هندوستان سفر کرد و تا پایان عمر در انجا ساکن شد. از خطوط وی: یک نسخه "کشکول" شیخ بهایی ، به‌‌قلم کتابت تحریر متوسط ، با رقم: "قد فرغ من تحریر هذه‌‌تالنسخه ... سنهٔ ست و تسعون و الف من‌‌‌‌الهجرهٔ ... کتبه‌‌العبد حاجی جمال ابن ملک محمد شیرازی"؛ کتاب دیگری به‌‌همان قلم ، با رقم: "... سنهٔ تسع و ثمانون و الف من‌‌الهجرهٔ ... کتبه‌‌العبد حاجی جمال ابن ملک محمدشیرازی".
منبع : مطالب ارسالی