چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

اینترنت، فرهنگ و آموزش


اینترنت، فرهنگ و آموزش
آیا می‌دانیم که با ابزارهای قدرتمندی که ایجاد کرده‌ایم چه می‌کنیم؟ یا آیا می‌دانیم که چگونه آنها را درست کرده‌ایم؟ (هاوارد رینگولد. آگاهی نسبت به تأثیر فناوری.)
اینترنت در بدو تولد وسیله‌ای ارتباطی در ارتش طی جنگ سرد بود. این وسیله درست همزمان با اولین کامپیوتر الکترونیکی، رسماً به دستور ارتش ایالات متحده وارد مناسبات آن زمان شد. شبکه اینترنت پس از دو دهه از زمان ایجادش در سال ۱۹۶۹ تنها یک وسیله تجملاتی در جامعه دانشگاهی کشورهای توسعه‌یافته بود. سپس در اوایل دهه ۱۹۹۰ با ایجاد شبکه جهانی چونان رشدی کرد که در تاریخ فناوری ارتباطات بی‌نظیر بود.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی