پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

سید میرعلی بن سید محمد بن سید محمدتقی طباطبائی آل بحرالعلوم


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۱۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و نحوی
در علم و تقوا به درجه کمال رسید. در زمان حیات پدرش از دنیا رفت. پدرش در آخر رساله ولایت در کتاب "بلغهٔالفقیه" از او تمجید نموده و او را غواص دریای فقه خوانده است. از آثارش: کتاب "کشف‌الاسرار فی شرح‌الاظهار" ، در نحو.
منبع : مطالب ارسالی