دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

والتر شوارت


والتر شوارت
منشأ عقاید مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ و ارتقای‌ مستمر به‌ آقای‌ والتر شوارت‌ ،كارمند سابق‌ تلفن‌ بل‌ بر می‌ گردد .والتر شوارت‌ در سال ۱۸۹۱ در ایلینویز آمریكا دیده‌ به‌ جهان‌ گشود و در سال ۱۹۶۷ جهان‌ را بدرود گفت‌ . او یكی‌از آموزگاران‌ دكتر دمینگ‌ بوده‌ و نظریهٔ‌ سوق‌ فرایندهای‌ مدیریتی‌ برای‌ ایجاد موقعیتهای‌ سودآور برای‌ مشتریها و صاحبان‌ فرایندها را همگانی‌ نموده‌ و استفاده‌ از ابداع‌ خود تحت‌ عنوان‌ "نمودار كنترل‌ فرایند" را گسترش‌ داد.
وی‌ مؤلف‌ كتاب‌ " اقتصاد كیفیت‌ تولید " است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ كتاب‌ آماری‌ است‌ كه‌ در جهت‌ بهبود كیفیت‌كالای‌ تولیدی‌ به‌ رشته‌ تحریر در آمده‌ است‌.وی‌ متعقد بود كه‌ فقدان‌ اطلاعات‌ بطرز مؤثری‌ تلاشهای‌ كنترل‌ و فرایندهای‌ مدیریتی‌ را در محیط‌ كار كند می‌ سازد . برای‌ كمك‌ به‌ مدیران‌ در اتخاذ تصمیمات‌ علمی‌ ، اثربخش‌و اقتصادی‌ ، او روش‌ كنترل‌ آماری‌ فرایند را ابداع‌ نمود . او همچنین‌ چرخه‌ شوارت‌ را در زمینه‌ آموزش‌ و ارتقا بوجود آورد و تفكر مدیریتی‌ را با تحلیل‌ آماری‌ تركیب‌ نمود كه‌ تحت‌ عنوان‌ چرخه‌ PDCA معروف‌ است‌ . او معتقد بود كه‌ استفاده‌ از این‌ چرخه‌ سازمانها را به‌ ارتقای‌ جامع‌ كیفیت‌ رهنمون‌ خواهد ساخت‌ .
او معتقد به‌ وجود نوسات‌ در مراحل‌ تولید كالا بود و اعتقاد داشت‌ كه‌ می‌توان‌ دلیل‌ نوسانات‌ را از طریق‌ استفاده‌ ازعلم‌ آمار بررسی‌ و نسبت‌ به‌ پایین‌ آوردن‌ نوسانات‌ و در نتیجه‌ بهبود محصولات‌ اقدام‌ نمود .
این‌ روش‌ به‌ مدیران‌ كمك‌ می‌ كند تا نیاز به‌ تغییر در خطوط‌ تولید را تشخیص‌ داده‌ و تغییرات‌ لازم‌ را به‌ انجام‌برسانند. شوارت‌ با استفاده‌ از این‌ روش‌ توانست‌ حدود نوسانات‌ فرایند را محاسبه‌ كند .
شوارت‌ علت‌ نوسانات‌ را به‌ عوامل‌ عام‌ و عوامل‌ خاص‌ تقسیم‌ بندی‌ می‌ كند. در تعریف‌ عوامل‌ عام‌ ، وی‌مشكلات‌ و مسئولیتها را ناشی‌ از عملكرد مدیریت‌ در مجموعه‌ سیستم‌ تلقی‌ می‌ نماید و عوامل‌ خاص‌ را به‌ نوع‌روش‌ ، افراد و یا صرفا" متوجه‌ ماشین‌ آلات‌ می‌ سازد.
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز