دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ایران زمین و دشواری‌های آن (در این روز ۳۱ اوت )


رسانه ها در این روز در سال ۱۹۳۰ ( ۱۳۰۹ هجری خورشیدی ) سخنرانی پروفسور «هانری ماسه» شرق شناس بزرگ فرانسوی را در پاریس در باره ایران و ایرانیان منتشر ساخته بودند.
پروفسور ماسه گفته بود كه ایران امروز بخشی از ایران زمین است و بلوچها ، تاجیكها ، افغانها ، كردها و برخی از ساكنان قفقاز كه در خارج از مرزهای امروز ایران قرار گرفته اند ایرانی هستند و همه آنان از خویشاوندان اقوام اروپایی‌اند. مشكل ایران این بوده است كه بر سر چهار راه مهاجرت ها قرار گرفته و گرفتار اختلاط نژادی شده ولی ایرانیان با خصلتهای ویژه خودش همه مهاجمان در خود ذوب و حل كرده و زبان و فرهنگشان را تا به امروز محفوظ نگهداشته‌اند.
پروفسور ماسه گفته است كه ایرانیان، خود ، حاضر نشدند یكپارچه در برابر حمله اسكندر و هزار سال پس از او اعراب ایستادگی كنند زیرا كه دولتهای هخامنشی و ساسانی در دهه های آخر كار خود گرفتار سوء مدیریت ، اختلاف شاهزادگان و بزرگان و فساد اداری شده و مردم از آنان و فاصله طبقاتی حاصله خرسند نبودند و در جستجوی « تغییر وضعیت » بودند.
پرفسور ماسه در باره خلفای عباسی گفته است كه اینان را ایرانیان روی كار آوردند و همیشه تحت نفوذ ایرانیان بودند. در مورد تهاجم اقوام آن سوی دشت « گبی » ، پروفسور ماسه اظهارداشته است كه این مهاجهان در زمان « فاتح » اول بر ایران حكومت كردند و از جانشین دوم فاتح ، حكومت دوباره در دست ایرانیان بود و ایرانیان از این اقوام خشن ؛ شاعر و هنرمند ساختند.
به نظر پروفسور ماسه ، مشكلات ایرانیان از زمانی آغاز شد كه دولت عثمانی قدرت گرفت و اروپا را تهدید كرد و اروپائیان برای به زنجیر كردن آن دولت با نظر توسل، متوجه ایران شدند و به تدریج به مداخله و بسط نفوذ پرداختند . سیاست قدرتهای اروپایی ایجاب می‌كرد كه دولتمردانی در ایران زمامدار باشند كه شایستگی نداشته ، احساس وطندوستی و مردم خواهی آنان ضعیف‌، و نیز نفوذ پذیر باشند.
پروفسور ماسه ضمن تمجید از استعداد و ذوق ایرانیان كه به قوت خود باقی مانده توصیه كرده است كه ایرانیان به دقت تاریخ خودرا بخوانند و ضعف ها را از لا بلای آن دریابند و از این ضعف‌ها وتكرار اشتباهات گریزان باشند.
وی گفته است كه ایرانیان باید بدانند كه میراثی بسیار گرانبها در دست دارند و نیاكانشان با فدا كردن جان این كشور را برای آنان به یادگار گذارده‌اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز