سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

کاظم معتمدنژاد


کاظم معتمدنژاد
▪ کاظم معتمدنژاد (۱۳۱۳-)
پروفسور کاظم معتمدنژاد متولد اردیبهشت ۱۳۱۳ هجری شمسی در بیرجند است.
▪ تحصیلات:
- دیپلم ششم متوسطه، خرداد ۱۳۳۲، دبیرستان مروی تهران
- لیسانس رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۳۶
- شهادتنامه‌های پایان تحصیلات دوره‌دکترای رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران،۱۳۳۹
- دکترای دولتی علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پاریس، ۱۹۶۴ (۱۳۴۳)
- دکتری تخصصی روزنامه‌نگاری از انستیتوی مطبوعات و علوم خبری در دانشگاه پاریس ، ۱۹۶۴ (۱۳۴۳)
- دیپلم‌عالی تدریس روزنامه‌نگاری از مرکز بین‌المللی تعلیمات عالی روزنامه‌نگاری دانشگاه استراسبورگ، ۱۹۶۳ (۱۳۴۲)
▪ خدمات دانشگاهی:
- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۴۹ - ۱۳۴۴
- استاد و رئیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ۱۳۵۹ - ۱۳۴۴
- استاد گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، از۱۳۶۰
- استاد مهمان دانشگاه های فرانسه (پاریس و رن) ۱۳۶۸ - ۱۳۶۲، از ۱۳۶۲
- مدیر تحقیقات (استاد راهنمای رساله‌های دکترا) دانشگاه پاریس VII
▪ خدمات مطبوعاتی:
- عضو هیأت تحریریه و مدیر بخش اخبار و مقالات خارجی روزنامه کیهان ، ۱۳۴۰
▪خدمات حقوقی:
- وکیل پایه یک دادگستری، از سال ۱۳۴۶
- مشاور حقوقی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور از ۱۳۷۹
- همکاری در تأسیس مؤسسات و دوره های آموزشی وپژوهشی:
- عضو مؤسس دوره عالی روزنامه نگاری ، مؤسسه عالی مطبوعات وروابط عمومی و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ۱۳۵۰ – ۱۳۴۳
- عضو هیأت مؤسس بخش ارتباطات بین‌المللی"انچمن بین‌المللی تحقیق در ارتباط جمعی " ۱۹۷۶ (۱۳۵۵)
- عضو هیأت مؤسس "مرکز مطالعات فراملی ارتباطات واطلاعات در کشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای لاتین، پاریس" ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) دوره فوق لیسانس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۸
- عضو مؤسس دوره دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵
- عضو مؤسس "مرکز پژوهش‌های ارتباطات " وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن، ۱۳۷۵
- پیشنهاد دهنده تاسیس "مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی" با همکاری یونسکو در تهران، از طریق کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال ۱۳۷۴ که پس از اعزام یک هیأت بررسی و امکان سنجی از سوی سازمان مذکور به ایران و کشورهای منطقه، همچنان در حال مطالعه و مذاکره است.
▪ همکاری در ایجاد انجمن‌ها:
- عضو هیأت مؤسس "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" تابستان ۱۳۵۷
▪ عضویت در انجمن‌های علمی بین‌المللی:
- عضو "انجمن بین‌المللی تحقیق در ارتباطات جمعی" از سال ۱۹۶۲
- عضو "انجمن بین‌المللی حقوق فضا" از سال ۱۹۶۷
- عضو "انستیتوی بین‌المللی ارتباطات"
- عضو "انجمن فرانسوی علوم ارتباطات و اطلاعات"، از سال ۱۹۸۳
▪ فرزندان:
- رؤیا معتمد نژاد، دکترای حقوق از دانشگاه پاریس (پانتئون – سوربن)، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
- رامین معتمد نژاد، دکترای اقتصاد از دانشگاه پاریس (پانتئون – سوربن)، دانشیار اقتصاد بین‌الملل در همان دانشگاه
منبع : همشهری آنلاین