شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۲۳ خرداد


 ۲۳ خرداد
● متولدین فروردین (بره):
در خانه وخانواده باید به فكر راحتی و اسایش خود و خانواده بود باید شرایطی را فراهم ساخت كه هركس در آن احساس آرامش و اطمینان كندو نسبت به آینده سخت امیدوار گردد.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
باید مسیر خود را همچنان رو به كمال و ترقی پیش برده و از هر گونه خلل یا ضعف دوری كنی وقتی راهی درست باشد باید با تمام وجود در آن حركت كرد و از هیچ چیز واهمه ای نداشت.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
پس از یك دوره انتظار و صبر به اهداف خود دست خواهی یافت هر هدفی برای خود هزینه ای داردكه نمیتوان آن را رایگان بدست آورد.
● متولدین تیر (خرچنگ):
اطلاعات تازه ای میرسد كه چشم اندازهای تازه ای را فرا روی تو خواهد گشود در پرتو این چشم اندازهای تازه میتوانی برنامه های جدی و مفیدی را آغاز كنی.
● متولدین مرداد (شیر):
اجازه نده كه مسائل فریبنده و ظاهری تورا فریفته و تحت تاثیر خود قرار دهد به نظر نمیرسد تو آن نگاه تیز بین و نافذ خود را از دست داده باشی هشیاری خود را بیشتر كن.
● متولدین شهریور (سنبله):
زمان و شرایط خوبی برای اتخاذ بعضی تصمیمهای مهم است هر تصمیمی البته باید برپایه شناختی همه جانبه و دقیق باشد تا امكان موفقیت آن از پیش تعیین شده باشد.
● متولدین مهر (ترازو):
چون تردید داری و تكلیف خود را با مساله ای روشن نمیكنی همین مساله همسر را نگران و دلخور كرده است مشكلی نیست بنابراین با گفتگو و تفاهم میتوان بسیاری از كارها را حل و فصل نمود.
● متولدین آبان (عقرب):
شاید شرایط كنونی برای تو چندان جالب توجه نباشد به هر حال این مساله در اختیار تو نیست وتو چه دوست داشته باشی و چه نداشته باشی چنین شرایطی پیش آمده است اما بدان كه همیشگی نخواهد بود.
● متولدین آذر (کمان):
نظر و حرف خود را باید با استدلال و واقع نگری محض گفت و از پیامدهای آن بیمی نداشت چون حرفی كه درست و واقعی باشد راه خود را باز میكند حتی با و جودی كه دیگران را خوش نیاید.
● متولدین دی (بز):
از تجربه های دیگران باید استفاده كرد تا خطاهای آنان را تكرار ننمود كسیكه تجربه های دیگران را به خدمت میگیرد در طوفان حوادث خالی و تنها خواهد ماند.
● متولدین بهمن (ظرف‌ آب):
شتابزدگی در این كار نه تنها مشكل را حل نمیكند بلكه بر پیچیدگی و سخت تر شدن آن خواهد افزود این بهتر است با صبر و حوصله گره را یكی پس از دیگری با تدبیر باز كنی.
● متولدین اسفند (ماهی):
خود را همیشه با دوستان خود مقایسه كن و بكوش تا از این مرحله ای كه هستی خود را فراتر برده و به مرحله ی بالاتر برسانی زندگی چیزی جز یك پیشرفت مداوم نیست.
منبع : ایران مانیا