پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

میرابوتراب محروم رازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
برادر قاضی اسیری (م۹۸۲ق) بوده است. در شعر طبع خوبی داشت و اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از اوست:
تنی زضعف چون کاه و غمی برابر کوه
شکسته بسته دلی دارم و هزار اندوه
منبع : مطالب ارسالی