پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

یار گرد وفا نمی‌گردد


یار گرد وفا نمی‌گردد    حاجتی زو روا نمی‌گردد
ما به گرد درش همی گردیم    گرچه او گرد ما نمی‌گردد
یک زمان صحبت جدایی یار    از بر ما جدا نمی‌گردد
هیچ شب نیست تا ز خون جگر    بر سرم آسیا نمی‌گردد
مبتلاام به عشق و کیست که او    به غمش مبتلا نمی‌گردد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل