پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

از دور بدیدم آن پری را


از دور بدیدم آن پری را    آن رشک بتان آزری را
در مغرب زلف عرض داده    صد قافله ماه و مشتری را
بر گوشه‌ی عارض چو کافور    برهم زده زلف عنبری را
جزعش به کرشمه درنوشته    صد تخته‌ی تازه کافری را
لعلش به ستیزه در نموده    صد معجزه‌ی پیمبری را
تیر مژه بر کمان ابرو    برکرده عتاب و داوری را
بر دامن هجر و وصل بسته    بدبختی و نیک‌اختری را
ترسان ترسان به طنز گفتم    آن مایه‌ی حسن و دلبری را
کز بهر خدای را کرایی؟    گفتا به خدا که انوری را
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل