یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

دلم را انده جان می‌ندارد


دلم را انده جان می‌ندارد    چنان کاید جهانی می‌گذارد
حدیث عشق باز اندر فکندست    دگر بارش همانا می‌بخارد
چه گویم تا که کاری برنسازد    چه سازم تا که رنگی برنیارد
چه خواهد کرد چندین غم ندانم    که جای یک غم دیگر ندارد
به زاری گفتمش در صبر زن دست    اگر عشقت به دست غم سپارد
مرا گفتا ترا با کار خود کار    مسلمان، مردم این را دل شمارد
بنامیزد دلم در منصب عشق    به آیین شغلهایی می‌گذارد
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت زومیتسایت دیپلماسی ایرانیسایت 55 آنلاینروزنامه همشهریروزنامه سازندگی