چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

عشق تو از ملک جهان خوشترست


عشق تو از ملک جهان خوشترست    رنج تو از راحت جان خوشترست
خوشترم آن نیست که دل برده‌ای    دل در جان می‌زند آن خوشترست
من به کرانی شدم از دست هجر    پای ملامت به میان خوشترست
دل به بدی تن زده تا به شود    خوردن زهری به گمان خوشترست
وصل تو روزی نشد و روز شد    سود نه و مایه زیان خوشترست
عمر شد و عشوه به دستم بماند    دخل نه و خرج روان خوشترست
از پی دل جان به تو انداختیم    بر اثر تیر کمان خوشترست
کیسه‌ی عمرم ز غمت شد تهی    بی‌رمه مرسوم شبان خوشترست
این همه هست و تو نه با انوری    وین همه در کار جهان خوشترست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

گواهینامه ایزو

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24