شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای غم تو جسم را جانی دگر


ای غم تو جسم را جانی دگر    جان نیابد چون تو جانانی دگر
ای به زلف کافر تو عقل را    هر زمانی تازه ایمانی دگر
وی ز تیره غمزه‌ی تو روح را    هر دم اندر دیده پیکانی دگر
نیست بر اثبات یزدان نزد عقل    از تو بهتر هیچ برهانی دگر
گر ببیند روی خوبت اهرمن    بی‌گمان گوید که یزدانی دگر
ای فرو برده به وصلت از طمع    هر دلی بیهوده دندانی دگر
وی برآورده ز عشقت در هوس    هر کسی سر از گریبانی دگر
نیست بیمار غم عشق ترا    بهتر از درد تو درمانی دگر
دل به فرمانت به ترک جان بگفت    ای به از جان هست فرمانی دگر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین