دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

ای دوست به کام دشمنم کردی


ای دوست به کام دشمنم کردی    بردی دل و زان پسم جگر خوردی
چون دست ز عشق بر سر آوردم    از دست شدی و سر برآوردی
آن دوستیی چنان بدان گرمی    ای دوست چنین شود بدین سردی
گفتم که چو روزگار برگردد    تو نیز چو روزگار برگردی
گفتی نکنم چنین معاذالله    دیدی که به عاقبت چنان کردی
در خورد تو نیست انوری آری    لیکن به ضرورتش تو در خوردی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز