سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

چو ناز او به میان تیغ دلستانی بست


چو ناز او به میان تیغ دلستانی بست    سر نیاز به فتراک بدگمانی بست
به دست جور چو داد از شکست عهد عنان    به یاد طاقت ما عهد هم عنانی بست
به بحر هجر چو لشگر شکست کشتی جان    اجل ز مرحمت احرام بادبانی بست
ز پای گرگ طمع دست حرص بند گشود    چو ناز او کمر سعی در شبانی بست
تو از طلب به همین باش و لب مبند که یار    زبان یک از پی ارنی ولن ترانی بست
تو ای سوار که بردی قرار و طاقت ما    بیا که دزد هوس دست پاسبانی بست
به روی من تو در مرگ نیز بگشائی    اگر توان در تقدیر آسمانی بست
کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی    شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست
رقیب بار سکون بر در تو گو بگشا    که محتشم ز میان رخت کامرانی بست

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز