شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

خانه‌ی طاعات عمارت مکن


خانه‌ی طاعات عمارت مکن    کعبه‌ی آفاق زیارت مکن
امه‌ی تلبیس نهفته مخوان    جامه‌ی ناموس قضاوت مکن
قاعده‌ی کار زمانه بدان    هر چه کنی جز به بصارت مکن
سر به خرابات خرابی در آر    صومعه را هیچ عمارت مکن
چون همه سرمایه‌ی تو مفلسی‌ست    در ره افلاس تجارت مکن
چون تو مخنث شدی اندر روش    قصه‌ی معراج عبارت مکن
تا نشوی در دین قلاش‌وار    خرقه‌ی قلاشان غارت مکن
عمر به شادی چو سنایی گذار    کار به سستی و حقارت مکن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزروزنامه جمهوری اسلامیسایت تابناکروزنامه فرهیختگانروزنامه اعتمادخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه آرمان ملیروزنامه سازندگیسایت پارسینه