پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

دهد اگرچه برون در بی‌شمار صدف


دهد اگرچه برون در بی‌شمار صدف    تو آن دری که برون ناید از هزار صدف
برای چون تو دری شاید ای چکیده‌ی صنع    اگر دهان بگشاید هزار بار صدف
عجب که تا به قیامت محیط هستی را    گران شود به چنین در شاهوار صدف
توان گرفت بزر ز احترام گوشی را    که در راز تو را باشد ای نگار صدف
شدست معتبر از خلعت تو مادر دهر    بلی ز پرتو در دارد اعتبار صدف
به جنبش آمده تا بحر هستی از اثرش    چنین دری نفکنده است برکنار صدف
به عهد محتشم از عقد نظم گوش جهان    چنان پر است که از در شاهوار صدف


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایلناسایت زومیتروزنامه ایرانروزنامه شرقوبگردیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه جام جمروزنامه آرمان ملی