چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

ناز از اندازه بیرون می‌کنی


ناز از اندازه بیرون می‌کنی    وز جگر خوردن دلم خون می‌کنی
هرچه من از سرکشی کم می‌کنم    در کله‌داری تو افزون می‌کنی
ماه رخسارت نه بس در میغ هجر    نیز با این جور گردون می‌کنی
چون به یک نوع از جفا تن دردهیم    تازه صد نوع دگرگون می‌کنی
اینت دستی کاندرین بازی تراست    نیک خار از پای بیرون می‌کنی
هر زمان گویی که من نیک آورم    این سخن باری بگو چون می‌کنی
در حساب انوری هرگز نبود    کز تو این آید که اکنون می‌کنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو