جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

در دور تو کم کسی امان یابد


در دور تو کم کسی امان یابد    در عشق تو کم دلی زبان یابد
خود نیز نشان نمی‌توان دادن    زان‌کس که ز تو همی نشان یابد
وصل تو اگر به جان بیابد دل    انصاف بده که رایگان یابد
تنها تو همه جهانی و آن کس    کو یافت ترا همه جهان یابد
در آینه گر جمال بنمایی    از نور رخت خیال جان یابد
ور سایه‌ی تو بر آفتاب افتد    منشور جمال جاودان یابد
از روز عیان‌تری و جوینده    از راز دلت همی نهان یابد
روی تو که دل نیاردش دیدن    دیده که بود که روی آن یابد
نشگفت که در زمین تویی چون تو    ماهی تو و مه بر آسمان یابد
زین قرن قرین تو کی آید کس    تا چون تو یکی به صد قران یابد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب